Samarbetsparters

Glöm de traditionella mallarna. VQ Legal är en helt ny typ av intelligent juridisk tjänst. Läs mer

Välkommen till den nya tjänsten VQ Legal

Via VQ Legal kan du på ett intelligent och effektivt sätt skapa juridiska malldokument med ett innehåll som ständigt är kvalitetssäkrat och uppdaterat av Bolagsrätt SundsvallElmzell AdvokatbyråVQ Legals expertgrupp och Wikström & Partners, med engelska översättningar av TransLegal.

Med VQ Legal behöver du bara välja vilket ärende det gäller och ange förutsättningarna, så skapas automatiskt alla de dokument du behöver. Dessutom med helt anpassade formuleringar och med angivna uppgifter redan inlagda inuti dokumenten. Se illustration hur tjänsten fungerar.

VQ Legal vänder sig till rådgivare, såsom t.ex. advokatbyråer, revisionsfirmor, bolagsjuristavdelningar och juristavdelningar inom myndigheter, för att underlätta och effektivisera rådgivningsarbetet.

Information och kontakt

Är du intresserad av att få veta mer? Kontakta oss gärna via email till info@vqlegal.se, så kan vi berätta mer om möjligheterna med VQ Legal och utvecklingsplanerna framöver. Du kan t.ex. få dokumenten helt anpassade efter byråns eller företagets egen layout.

VQ Legal är framtagen av jurister och skapad utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet, samt i samarbete med juridiska experter inom respektive rättsområde.

Foto juristerna bakom tjänsten (ny)

Läs mer här om Juristerna bakom tjänsten.

Innehåll

 • Bolagsrätt

Dokumentpaket för de flesta bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. nyemission i olika varianter, fondemission, minskning av aktiekapitalet, fusion, likvidation, ombildning av bolag vid förvärv, företrädarförändring, bolagsordningsändring, avregistrering av revisor, nybildning, vinstutdelning m.m. Se allt innehåll »

 • Arbetsrätt

Dokumentpaket för arbetsrättsliga ärende såsom uppsägning personliga skäl, avskedande, uppsägning arbetsbrist samt olika varianter av anställningsavtal för tillfällig anställning och tillsvidareanställning samt olika varianter av avslutsavtal m.m. Se allt innehåll »

 • Avtalsrätt

Dokumentpaket med mallar inom M&A och kommersiell avtalsrätt såsom sekretessavtal, återförsäljaravtal, agentavtal, allmänna avtalsmallar med standardklausuler, fullmakter m.m. Se allt innehåll »

 • IT-rätt

Dokumentpaket med mallar inom det IT-rättsliga området, såsom konsultavtal, projektavtal, IT-driftavtal och avsiktsförklaring m.m. Se allt innehåll »

Fyll i din epost nedan så skickar vi dig dina inloggningsuppgifter

Epost:

Intresseanmälan

Jag vill veta mer om denna tjänst
Jag vill bli kund

Namn:
Företag:
Epost:
Telefon:
Skicka anmälan

Nyheter

 • Nyhetsbrev februari 2015

  I det första nyhetsbrevet för 2015 kan du ta del av information om nya mallar, uppdateringar, seminarium om VQ Legal bakom kulisserna, årets VQ Forum och mycket mer.
  Läs mer

 • Ny mall för Shareholders Contribution

  Avtalsrätten har nu utökats med en engelsk mall för aktieägartillskott i olika varianter – för villkorat eller ovillkorat tillskott och för olika sätt att tillskjuta tillskottet – kapitaltillskott genom pengar, omvandling (kvittning) av fordran eller tillskjutande av apportegendom.
  Läs mer