Innehåll immaterialrätt

Allt material inom det immaterialrättsliga området är upprättat av Katarina Bohm Hallkvist, advokat och partner, Wikström & Partners Advokatbyrå. Immaterialrätten innehåller följande dokumentpaket:

  • Intrångsbrev avseende firma
  • Intrångsbrev avseende mönster
  • Intrångsbrev avseende oregistrerad gemenskapsformgivning
  • Intrångsbrev avseende patent
  • Intrångsbrev avseende registrerat varumärke
  • Licensavtal avseende mönster
  • Licensavtal avseende patent
  • Licensavtal avseende varumärke

I en senare lanseringsomgång kommer ytterligare intrångsbrev avseende inarbetat varumärke såväl som licensavtal för firma och upphovsrätt samt även överlåtelseavtal avseende de olika immateriella rättigheterna.


Experterna bakom innehållet

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och PUL. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Katarina Bohm Hallkvist har mångårig erfarenhet från IT, telekom och tjänstesektorn, från både multinationella börsbolag såväl som entreprenörledda bolag.

Katarina Bohm Hallkvist har utifrån sin breda affärsjuridiska kompetens och kommersiella erfarenhet skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus som följer etablerad branschstandard. Syftet är att mallarna ska motsvara ett relativt färdigförhandlat avtal.

Katarina Bohm Hallkvist ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Kontakta Wikström & Partners om du har några frågor kring utformningen av dokumenten.

VQ Legal - Samarbetspartner - Wikström & Partners

Kontaktuppgifter Wikström & Partners Advokatbyrå:

Foto Katarina Bohm Hallkvist

Katarina Bohm Hallkvist
katarina@wikstrompartners.se
Telefon: 070-646 67 68
www.wikstrompartners.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com