13 juni 2018

Krav på försäkran och underskrift på samma sida i BV-anmälan

Bolagsverket har inför nya krav på anmälningar innebärande att intygsförsäkran och underskriften måste vara på samma sida för att godkännas. Så var noga med att se efter att inte underskriften hamnar på en egen sida när du skapar anmälningshandlingar i tjänsten.