22 februari 2023

Ny praxis för per capsulam-protokoll

Bolagsverket har ändrat sina rutiner för beslut per capsulam så att det är det datum som framgår av protokollet som gäller som beslutsdatum samt att det inte längre krävs att ordförande, protokollförare och justerare väljs ens vid stämma per capsulam.

Läs mer här om Bolagsverkets nya rutiner: Ändrade rutiner för beslut per capsulam

Vi kommer att ta bort frågor om ordförande, protokollförare och justerare inom kort även från stämmoprotokollen i tjänsten, men tills dess kan man fortsätta att ange dessa uppgifter fast de inte krävs.