Innehåll arbetsrätt

Allt arbetsrättsligt material i VQ Legal är upprättat av Elmzell Advokatbyrå, som är Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Arbetsrätten består av följande dokumentpaket:

Anställningsavtal

 • Anställningsavtal, allmän visstidsanställning
 • Anställningsavtal, pensionär
 • Anställningsavtal, säsongsanställning
 • Anställningsavtal, tillsvidare (fast anställning)
 • Anställningsavtal, vikariat
 • VD-avtal
 • Employment agreement, general fixed-term
 • Employment agreement, indefinite term
 • Employment agreement, managing director
 • Employment agreement, retired person
 • Employment agreement, seasonal employment
 • Employment agreement, temporary substitute

Avslutande av anställning

 • Avbrytande av provanställning i förtid
 • Avskedande
 • Avslutande av provanställning
 • Avslutsavtal, arbetsbrist
 • Avslutsavtal, ej arbetsbrist
 • Upphörande anställning vid 67 års ålder
 • Upphörande anställning vid hel sjukersättning
 • Upphörande av tidsbegränsad anställning
 • Uppsägning, arbetsbrist
 • Uppsägning, personliga skäl
 • Premature termination of probationary employment
 • Summary dismissal
 • Termination agreement, reasons other than redundancy
 • Termination agreement, redundancy
 • Termination of employment at full coverage sickness benefit
 • Termination of employment at the age of 67
 • Termination of employment, personal reasons
 • Termination of employment, redundacy
 • Termination of fixed-term employment
 • Termination of probationary employment

Experterna bakom innehållet

Bakom det arbetsrättsliga innehållet står Elmzell Advokatbyrå – Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Elmzell ansvarar även för den löpande uppdateringen för att säkerställa att dokumenten alltid håller högsta klass. Vid osäkerhet kring juridiska bedömningar och utformning av dokument kan Elmzell kontaktas för rådgivning.

Elmzell erbjuder även expertis inom omorganisationer, kollektiv arbetsrätt, individuella anställningsavtal, konkurrensklausuler, företagshemligheter, uppsägningar, avsked, företagsöverlåtelser, arbetsmiljö, diskriminering, internationell arbetsrätt och processer.

VQ Legal - Samarbetspartner - Elmzell Advokatbyrå AB

Kontaktuppgifter Elmzell Advokatbyrå:

Foto Jenny Hellberg

Jenny Hellberg
jenny.hellberg@elmzell.se
Telefon: 08-534 803 65
Mobil: 0709-94 76 78
www.elmzell.se

Foto Lars Hartzell

Lars Hartzell
lars.hartzell@elmzell.se
Telefon: 08-534 803 62


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com