Innehåll kommersiell avtalsrätt

Allt material i VQ Legal inom M&A och kommersiell avtalsrätt är upprättat av VQ Legals expertgrupp, bestående av professor Christina Ramberg, advokat Hanna Larsson, advokat Magnus Wittbom, advokat Ulf Sallnäs och advokat Christian Hybbinette.

Tjänsten innehåller följande dokument inom den kommersiella avtalsrätten:

Avtal

 • Adherence Agreement to Shareholders’ Agreement
 • Agency Agreement
 • Agentavtal
 • Aktieägaravtal – flera parter, en majoritetsägare
 • Aktieägaravtal – flera parter, jämbördiga
 • Aktieägaravtal – två parter
 • Aktieägartillskott
 • Anslutningsavtal till aktieägaravtal
 • Distribution Agreement
 • General Agreement
 • Generell avtalsmall
 • General Terms and Conditions for Delivery
 • Letter of Comfort (sv)
 • Letter of Comfort (eng)
 • Leveransavtal
 • Leveransvillkor
 • Non-Competition Undertaking
 • Non-Disclosure Agreement – ensidigt
 • Non-Disclosure Agreement – ömsesidigt
 • Non-Disclosure Undertaking
 • Non-Solicitation Undertaking
 • Promissory Note
 • Sekretessavtal – ensidigt
 • Sekretessavtal – ömsesidigt
 • Sekretessförbindelse
 • Shareholders’ Agreement – flera parter, en majoritetsägare
 • Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga
 • Shareholders’ Agreement – två parter
 • Skuldebrev
 • Supply and Delivery Agreement
 • Återförsäljaravtal
 • Åtagande om konkurrensförbud
 • Åtagande om värvningsförbud

Fullmakter

 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet
 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet (sv+eng)
 • Generalfullmakt
 • General power of attorney
 • Rättegångsfullmakt
 • Rättegångsfullmakt (sv+eng)
 • Rösträttsfullmakt
 • Rösträttsfullmakt (sv+eng)
 • Power of attorney at courts
 • Power of attorney to negotiate and execute agreements
 • Power of attorney to vote for shares

Standardklausuler

 • Amendments
 • Assignments
 • Bestämmelses ogiltighet
 • Confidentiality
 • Costs
 • Entire Agreement
 • Force majeure (eng)
 • Force majeure (sv)
 • Fortsatt giltighet
 • Fullständig reglering
 • Governing Law and Jurisdiction – allmän domstol
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Interpretation
 • Kostnader
 • No waiver
 • Passivitet
 • Rubriker
 • Sekretess
 • Substitution
 • Surviving Clauses
 • Tvistlösning – allmän domstol
 • Tvistlösning – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Tvistlösning – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Ändringar och tillägg
 • Överlåtelse

Krav och tvister m.m.

 • Betalningsföreläggande/indrivande av betalning
 • Betalningspåminnelse, förfallen faktura
 • Stämningsansökan, grundmall

Experterna bakom innehållet

VQ Legals expertgrupp består av mycket erfarna och välrenommerade jurister som utifrån sin stora erfarenhet har skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus. Expertgruppen ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Vid frågor kring dokumenten kan VQ Legal kontaktas via email till support@vqlegal.se. Om du har frågor som rör innehållet i dokumenten går det även bra att kontakta medlemmarna i expertgruppen direkt enligt nedan.

Kontaktuppgifter expertgruppen:

Foto Christian Hybbinette

Christian Hybbinette
Advokat och delägare AG Advokat, tidigare bl.a. Vinge, Boliden, Svea hovrätt och Delphi. Specialiserad inom kommersiell avtalsrätt med särskilt fokus på leverans- och tillverkningsavtal.

christian.hybbinette@advokatag.se
Telefon: 08-677 17 00
www.advokatag.se

Foto Hanna Larsson

Hanna Larsson
Advokat och delägare Advokatfirman Sture Larsson, tidigare bl.a. Vinge, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Specialiserad inom process- och skiljemannarätt.

hl@advokatensturelarsson.se
Telefon: 0733-64 70 00
www.advokatensturelarsson.se

Foto Christina Ramberg

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Christina Ramberg har skapat ett ”restatement” av modern svensk avtalsrätt på www.avtalslagen2010.se.

christina.ramberg@christinaramberg.se
Telefon: 0722-00 65 00
www.christinaramberg.se

Foto Ulf Sallnäs

Ulf Sallnäs
Advokat Advokatfirman Sallnäs, tidigare bl.a. delägare Vinge och bolagsjurist Boliden och Trelleborg. Specialiserad inom företagsöverlåtelser, aktiebolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och kommersiell hyres- och fastighetsrätt.

ulf.sallnas@sallnaslaw.se
Telefon: 08-410 14 411
www.sallnaslaw.se

Foto Magnus Wittbom

Magnus Wittbom
Advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå, tidigare bl.a. KLA, Hannes Snellman samt bolagsjurist på Gambro, Sapa, ESAB.

magnus@wittbomlaw.se
Telefon: 0708-59 59 64
www.wittbomlaw.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com