Innehåll familjerätt

Tjänsten innehåller följande familjerättsliga dokument:

 • Bodelningsavtal sambor
 • Bodelningsavtal sambor (sv+eng)
 • Bodelningsavtal vid skilsmässa
 • Bodelningsavtal vid skilsmässa (sv+eng)
 • Bodelningsavtal under pågående äktenskap
 • Bodelningsavtal under pågående äktenskap (sv+eng)
 • Framtidsfullmakt
 • Framtidsfullmakt (sv+eng)
 • Fullmakt dödsbo
 • Fullmakt dödsbo (sv+eng)
 • Gåvobrev
 • Gåvobrev (sv+eng)
 • Medgivande gåva
 • Medgivande gåva (sv+eng)
 • Medlåntagaravtal
 • Samboavtal (sv+eng)
 • Skuldebrev för närstående
 • Testamente
 • Testamente (sv+eng)
 • Inbördes testamente makar
 • Inbördes testamente makar (sv+eng)
 • Inbördes testamente sambor
 • Inbördes testamente sambor (sv+eng)
 • Testamentsgåva
 • Testamentsgåva (sv+eng)
 • Äktenskapsförord (sv+eng)
 • Co-Borrower Agreement – för närståendesituationer
 • Promissory Note – för närståendesituationer