Innehåll familjerätt

Allt familjerättsligt material i VQ Legal är upprättat av Familjens Jurist, som är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik.

Tjänsten innehåller följande familjerättsliga dokument:

  • Framtidsfullmakt
  • Fullmakt dödsbo
  • Gåvobrev
  • Medgivande gåva
  • Medlåntagaravtal
  • Samboavtal
  • Skuldebrev för närstående
  • Äktenskapsförord