Innehåll familjerätt

Allt familjerättsligt material i VQ Legal är upprättat av Familjens Jurist, som är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik.

Tjänsten innehåller följande familjerättsliga dokument:

 • Framtidsfullmakt
 • Framtidsfullmakt (sv+eng)
 • Fullmakt dödsbo
 • Fullmakt dödsbo (sv+eng)
 • Medgivande gåva
 • Medgivande gåva (sv+eng)
 • Medlåntagaravtal
 • Samboavtal (sv+eng)
 • Skuldebrev för närstående
 • Testamente
 • Inbördes testamente makar
 • Inbördes testamente sambor
 • Äktenskapsförord (sv+eng)
 • Co-Borrower Agreement – för närståendesituationer
 • Promissory Note – för närståendesituationer