Innehåll finansiering

Allt material i VQ Legal inom finansiering är upprättat av VQ Legals expertgrupp, bestående av professor Christina Ramberg, advokaterna Hanna Larsson, Sigrid Wittbom, Ulf Sallnäs, Magnus Wittbom, och juristerna Anna-Lena Isaksson och Peter Riiga.

Tjänsten innehåller följande dokument i denna del:

Finansiering och säkerheter

 • Aktieägartillskott
 • Borgensåtagande
 • Guarantee
 • Letter of Comfort (sv)
 • Letter of Comfort (eng)
 • Moderbolagsgaranti
 • Parent Company Guarantee
 • Skuldebrev
 • Promissory Note

Krav och betalningsförelägganden

 • Betalningsföreläggande/indrivande av betalning
 • Betalningspåminnelse, förfallen faktura
 • Stämningsansökan, grundmall

Fullmakter

 • Rättegångsfullmakt
 • Rättegångsfullmakt (sv+eng)
 • Power of attorney at courts

Experterna bakom innehållet

VQ Legals expertgrupp består av mycket erfarna och välrenommerade jurister som utifrån sin stora erfarenhet har skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus. Expertgruppen ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Vid frågor kring dokumenten kan VQ Legal kontaktas via email till support@vqlegal.se. Om du har frågor som rör innehållet i dokumenten går det även bra att kontakta medlemmarna i expertgruppen direkt enligt nedan.

Kontaktuppgifter expertgruppen:

Foto Hanna Larsson

Hanna Larsson
Advokat och delägare Advokatfirman Sture Larsson, tidigare bl.a. Vinge, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Specialiserad inom process- och skiljemannarätt.

hl@advokatensturelarsson.se
Telefon: 0733-64 70 00
www.advokatensturelarsson.se

Foto Christina Ramberg

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Christina Ramberg har skapat ett ”restatement” av modern svensk avtalsrätt på www.avtalslagen2020.se.

christina.ramberg@christinaramberg.se
Telefon: 0722-00 65 00
www.christinaramberg.se

Ulf Sallnäs
Advokat Advokatfirman Sallnäs, tidigare bl.a. delägare Vinge och bolagsjurist Boliden och Trelleborg. Specialiserad inom företagsöverlåtelser, aktiebolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och kommersiell hyres- och fastighetsrätt.

ulf.sallnas@sallnaslaw.se
Telefon: 0733-172100
www.sallnaslaw.se

Foto Magnus Wittbom

Magnus Wittbom
Advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå, tidigare bl.a. KLA, Hannes Snellman samt bolagsjurist på Gambro, Sapa, ESAB.

magnus@wittbomlaw.se
Telefon: 0708-59 59 64
www.wittbomlaw.se

Foto Anna-Lena Isaksson

Anna-Lena Isaksson
Jurist och grundare, Insatt och Qnister, tidigare bl.a. Glimstedt, Baker & McKenzie och Vinge samt bolagsjurist och VP på Husqvarna, chefsjurist på TradeDoubler.

anna-lena.isaksson@insatt.com
Telefon: 0736-20 01 20
www.insatt.com

Foto Peter Riiga

Peter Riiga
Bolagsjurist, Insatt, tidigare bl.a. biträdande jurist på Cederquist och upphandlingsjurist för Husbyggnadsvaror HBV Förening.

peter.riiga@insatt.com
Telefon: 0736-20 01 29
www.insatt.com


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com