Innehåll immaterialrätt

Allt material inom det immaterialrättsliga området är upprättat av Katarina Bohm Hallkvist, advokat och partner, Wikström & Partners Advokatbyrå. Immaterialrätten innehåller följande dokumentpaket:

 • Licensavtal avseende design
 • Licensavtal avseende produktpatent
 • Licensavtal avseende metodpatent
 • Licensavtal avseende varumärke
 • Licensing Agreement Design
 • Licensing Agreement Patent
 • Licensing Agreement Method Patent
 • Licensing Agreement Trade Mark
 • Intrångsbrev avseende design (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende EU-design (inkl oregistrerad)
 • Intrångsbrev avseende firma
 • Intrångsbrev avseende patent (svensk registrering)
 • Intrångsbrev avseende EU-patent
 • Intrångsbrev avseende upphovsrätt
 • Intrångsbrev avseende varumärke (svensk registrering eller inarbetning)
 • Intrångsbrev avseende EU-varumärke
 • Infringement Letter EU Design
 • Infringement Letter EU Patent
 • Infringement Letter EU Trade Mark
 • Infringement Letter Swedish Design
 • Infringement Letter Swedish Patent
 • Infringement Letter Swedish Trade Mark – registered or established

I en senare lanseringsomgång kommer ytterligare licensavtal för EU-design, EU-varumärke, EU-patent samt inarbetat varumärke samt även överlåtelseavtal avseende de olika immateriella rättigheterna, samt engelska versioner av samtliga dokumentpaket.


Experterna bakom innehållet

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och dataskydd. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Katarina Bohm Hallkvist har mångårig erfarenhet från IT, telekom och tjänstesektorn, från både multinationella börsbolag såväl som entreprenörledda bolag.

Katarina Bohm Hallkvist har utifrån sin breda affärsjuridiska kompetens och kommersiella erfarenhet skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus som följer etablerad branschstandard. Syftet är att mallarna ska motsvara ett relativt färdigförhandlat avtal.

Katarina Bohm Hallkvist ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Kontakta Wikström & Partners om du har några frågor kring utformningen av dokumenten.

VQ Legal - Samarbetspartner - Wikström & Partners

Kontaktuppgifter Wikström & Partners Advokatbyrå:

Foto Katarina Bohm Hallkvist

Katarina Bohm Hallkvist
katarina@wikstrompartners.se
Telefon: 070-646 67 68
www.wikstrompartners.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com