Innehåll företagsöverlåtelser (M&A)

Allt material i VQ Legal inom M&A är upprättat av VQ Legals expertgrupp, bestående av professor Christina Ramberg, advokaterna Hanna Larsson, Ulf Sallnäs, Magnus Wittbom, och juristerna Anna-Lena Isaksson, Sigrid Wittbom och Peter Riiga.

Tjänsten innehåller följande dokument i denna del:

Avtal

 • Adherence Agreement to Shareholders’ Agreement
 • Aktieägaravtal – flera parter, en majoritetsägare
 • Aktieägaravtal – flera parter, jämbördiga
 • Aktieägaravtal – två parter
 • Aktieöverlåtelseavtal – fastighetsbolag
 • Aktieöverlåtelseavtal – koncerninternt
 • Aktieöverlåtelseavtal – separat undertecknande och tillträde
 • Aktieöverlåtelseavtal – simultant undertecknande och tillträde
 • Anslutningsavtal till aktieägaravtal
 • Avräkningsnota
 • Avsiktsförklaring
 • Business Transfer Agreement
 • Business Transfer Agreement – koncerninternt
 • Contract Note
 • General Agreement
 • Generell avtalsmall
 • Letter of Intent
 • Non-Competition Undertaking
 • Non-Disclosure Agreement – ensidigt
 • Non-Disclosure Agreement – ömsesidigt
 • Non-Disclosure Undertaking
 • Non-Solicitation Undertaking
 • Rörelseöverlåtelseavtal
 • Rörelseöverlåtelseavtal – koncerninternt
 • Sekretessavtal – ensidigt
 • Sekretessavtal – ömsesidigt
 • Sekretessförbindelse
 • Shareholders’ Agreement – flera parter, en majoritetsägare
 • Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga
 • Shareholders’ Agreement – två parter
 • Share Purchase Agreement – fastighetsbolag
 • Share Purchase Agreement – koncerninternt
 • Share Purchase Agreement – separat undertecknande och tillträde
 • Share Purchase Agreement – simultant undertecknande och tillträde
 • Åtagande om konkurrensförbud
 • Åtagande om värvningsförbud

Fullmakter

 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet
 • Fullmakt att förhandla, ingå avtal, sälja fastighet (sv+eng)
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt (sv+eng)
 • General power of attorney
 • Power of attorney to negotiate and execute agreements

Standardklausuler

 • Amendments
 • Assignments
 • Bestämmelses ogiltighet
 • Confidentiality
 • Costs
 • Entire Agreement
 • Force majeure (eng)
 • Force majeure (sv)
 • Fortsatt giltighet
 • Fullständig reglering
 • Governing Law and Jurisdiction – allmän domstol
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Interpretation
 • Kostnader
 • No waiver
 • Passivitet
 • Rubriker
 • Sekretess
 • Substitution
 • Surviving Clauses
 • Tvistlösning – allmän domstol
 • Tvistlösning – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Tvistlösning – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Ändringar och tillägg
 • Överlåtelse

Experterna bakom innehållet

VQ Legals expertgrupp består av mycket erfarna och välrenommerade jurister som utifrån sin stora erfarenhet har skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus. Expertgruppen ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Vid frågor kring dokumenten kan VQ Legal kontaktas via email till support@vqlegal.se. Om du har frågor som rör innehållet i dokumenten går det även bra att kontakta medlemmarna i expertgruppen direkt enligt nedan.

Kontaktuppgifter expertgruppen:

Foto Hanna Larsson

Hanna Larsson
Advokat och delägare Advokatfirman Sture Larsson, tidigare bl.a. Vinge, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Specialiserad inom process- och skiljemannarätt.

hl@advokatensturelarsson.se
Telefon: 0733-64 70 00
www.advokatensturelarsson.se

Foto Christina Ramberg

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Christina Ramberg har skapat ett ”restatement” av modern svensk avtalsrätt på www.avtalslagen2020.se.

christina.ramberg@christinaramberg.se
Telefon: 0722-00 65 00
www.christinaramberg.se

Ulf Sallnäs
Advokat Advokatfirman Sallnäs, tidigare bl.a. delägare Vinge och bolagsjurist Boliden och Trelleborg. Specialiserad inom företagsöverlåtelser, aktiebolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och kommersiell hyres- och fastighetsrätt.

ulf.sallnas@sallnaslaw.se
Telefon: 0733-172100
www.sallnaslaw.se

Foto Magnus Wittbom

Magnus Wittbom
Advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå, tidigare bl.a. KLA, Hannes Snellman samt bolagsjurist på Gambro, Sapa, ESAB.

magnus@wittbomlaw.se
Telefon: 0708-59 59 64
www.wittbomlaw.se

Foto Anna-Lena Isaksson

Anna-Lena Isaksson
Jurist och grundare, Insatt och Qnister, tidigare bl.a. Glimstedt, Baker & McKenzie och Vinge samt bolagsjurist och VP på Husqvarna, chefsjurist på TradeDoubler.

anna-lena.isaksson@insatt.com
Telefon: 0736-20 01 20
www.insatt.com

Foto Peter Riiga

Peter Riiga
Bolagsjurist, Insatt, tidigare bl.a. biträdande jurist på Cederquist och upphandlingsjurist för Husbyggnadsvaror HBV Förening.

peter.riiga@insatt.com
Telefon: 0736-20 01 29
www.insatt.com


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com