Innehåll dataskydd

Allt material rörande personuppgifter och annan informationshantering är upprättat av Jens Forzelius, advokat och partner, Wikström & Partners Advokatbyrå. Tjänsten innehåller följande dokument i denna del:

 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personal Data Processor Agreement
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – förenklad variant
 • Personal Data Processor Agreement – förenklad variant
 • Svar på begäran om registerutdrag
 • Response to Request for Register Extract
 • Information till registrerad – vid insamling från den registrerade
 • Information till registrerad – vid insamling från annan än den registrerade
 • Information regarding Personal Data collected from the Data Subject
 • Information regarding Personal Data collected from others than the Data Subject
 • Register över behandling för personuppgiftsansvarig
 • Register över behandling för personuppgiftsbiträde
 • Records of Processing Activities for Controller
 • Records of Processing Activities for Processor

Observera att dokumenten endast tar hänsyn till vad som direkt följer av dataskyddsförordningen och således inte exempelvis annan kompletterade nationell lagstiftning.


Experterna bakom innehållet

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och dataskydd. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Jens Forzelius har bred erfarenhet av personuppgiftsfrågor och annan informationshantering samt komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl.a. IT-avtal, outsourcing, systemleveranser, utvecklingsprojekt inom IT & IP samt licens- och upphovsrättsliga frågor, agentavtal, franchiseavtal och life science. Han är föredragshållare och seminarieledare avseende IT- och immaterialrätt, life science samt personuppgiftsfrågor, samt medförfattare bl.a. till boken ”Kommunikationsrätt i medielandskapet”.

Jens Forzelius har utifrån sin breda affärsjuridiska kompetens och kommersiella erfarenhet skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus som följer etablerad branschstandard.

Jens Forzelius ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Kontakta Wikström & Partners om du har några frågor kring utformningen av dokumenten.

VQ Legal - Samarbetspartner - Wikström & Partners

Kontaktuppgifter Wikström & Partners Advokatbyrå:

Foto Jens Forzelius

Jens Forzelius
jens@wikstrompartners.se
Telefon: 0708-600 617
www.wikstrompartners.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com