Innehåll säkerhetsskydd

Allt material i VQ Legal inom området säkerhetsskydd är upprättat av Helene Bergquist Frederiksen, grundare av LawSec Sweden AB, som är specialiserat på säkerhetsskyddsjuridik. Rättsområdet innehåller stöd för en initial bedömning av om den verksamhet som bedrivs till någon del potentiellt utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen. Stödet är t.ex. användbart inför ställningstagande till:

  • Eventuell anmälan av verksamheten till tillsynsmyndigheten
  • Om verksamheten inför överlåtelse omfattas av krav på samråd med tillsynsmyndigheten

Experterna bakom innehållet

LawSec Sweden AB är specialiserat på säkerhetsskyddsjuridik och erbjuder juridisk rådgivning och relaterade tjänster inom området säkerhetsskyddsjuridik.

Bolaget grundades 2021 av Helene Bergquist Frederiksen, som är en kvalificerad jurist och säkerhetsskyddsjuridisk expert. Helene har de senaste sex åren arbetat som chef för Rätts- och Informationskontoret på Försvarets radioanstalt (FRA) med bl.a. ansvar för rättsenheten med myndighetens jurister. Helene har därutöver varit FRA:s Dataskyddsombud.

Hon har vidare gedigen erfarenhet från att arbeta som generalist inom en rad olika rättsområden och verksamheter. Efter notariemeritering och innan chefstjänsten på FRA har Helene bl.a. arbetat som föredragande vid Kammarrätten i Stockholm, som verksjurist på myndigheten Sida samt som jurist och chef på Karolinska sjukhuset.

Om den initiala bedömningen via VQ Legal indikerar att en fullständig säkerhetsanalys bör göras, eller vid en överlåtelse, att en särskild säkerhetsskyddsbedömning och/eller lämplighetsprövning bör göras kan Helene Bergquist Frederiksen kontaktas direkt för vidare rådgivning i dessa delar.

LawSec

Kontaktuppgifter LawSec Sweden AB:

Foto Helene Bergquist Frederiksen

Helene Bergquist Frederiksen
helene@lawsec.se
Telefon: 070-764 44 50
lawsec.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 89 44
www.translegal.com