Nyheter

22 september 2023

Kallelse till bolagsstämma

Alla relevanta dokumentpaket inom bolagsrätten har utökats med en ny mall för att kalla till bolagsstämma. Kallelsen, samt en beslutspunkt i styrelseprotokollet om att kalla till bolagsstämma, skapas när inte samtliga aktieägare kommer att vara närvarande på stämman. Kallelse...
Läs mer »

16 juni 2023

Nyhetsbrev juni 2023

I detta sista nyhetsbrev inför sommaren informerar vi om den nya praxisen för per capsulam-protokoll inom bolagsrätten, våra utökade dataskyddsmallar och ett nytt distributionsavtal. Läs mer nedan. Dataskydd Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners...
Läs mer »

8 juni 2023

Nya och uppdaterade personuppgiftsbiträdesavtal

Under våren har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av dataskydds-delen i VQ Legal och uppdaterat och utökat våra avtalsmallar för personuppgiftsbiträdesavtal. Idag lanserar vi därför stolt två helt nya varianter samt två uppdaterade och utökade...
Läs mer »

22 maj 2023

Nytt distributionsavtal

VQ Legal har utökats med ett nytt distributionsavtal i tillägg till de befintliga återförsäljar- och agentavtalen. I samband med uppdateringen av återförsäljaravtalet med anpassningar till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal i höstas gjordes även en större omarbetning av...
Läs mer »

14 maj 2023

Ny praxis för per capsulam-protokoll

Bolagsverket har ändrat sina rutiner för beslut per capsulam så att det är det datum som framgår av protokollet som gäller som beslutsdatum samt att det inte längre krävs att ordförande, protokollförare och justerare väljs vid stämma per capsulam....
Läs mer »

18 april 2023

Nya engelska IT-avtal

Under vintern har vi tillsammans med Wikström & Partners gjort en översyn av IT-avtalen i tjänsten. Först ut var avtalet för IT-drift, som fick en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, säkerhet,...
Läs mer »

20 februari 2023

Uppdaterade tvistlösningsklausuler

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har ändrat namn till SCC Skiljedomsinstitut (respektive SCC Arbitration Institute). Samtliga tvistlösningsklausuler i tjänsten har därför gåtts igenom och justerats i enlighet med modellklausulernas nya lydelser. De nya modellklausulerna hittar ni här: SCC modellklausuler svenska SCC...
Läs mer »

14 februari 2023

Uppdaterat IT-supportavtal

Arbetet med vidareutvecklingen av IT-avtalen fortsätter, och tillsammans med Wikström & Partners har vi nu uppdaterat och utökat avtalet för IT-support. Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för...
Läs mer »

6 februari 2023

Nyhetsbrev februari 2023

Nytt år och full fart med uppdateringar och utveckling av VQ Legal! Bland annat har alla engelska anställningsavtal reviderats, ett nytt stöd för säkerhetsskyddsanalys lanserats och ytterligare ett IT-avtal vidareutvecklats. Läs mer om detta och andra nyheter i tjänsten...
Läs mer »

1 februari 2023

Uppdaterade engelska anställnings- och avslutningsavtal

De engelska arbetsrättsliga avtalen i tjänsten har alla genomgått en revision och uppdaterats av TransLegal tillsammans med Elmzell avseende den engelska texten. Vidare har avslutsavtalen i tjänsten omarbetats så att de har slagits ihop till ett gemensamt avtal för...
Läs mer »

31 januari 2023

Uppdaterat IT-underhållsavtal

Arbetet med vidareutvecklingen av IT-avtalen fortsätter, och tillsammans med Wikström & Partners har vi nu uppdaterat och utökat avtalet för IT-underhåll. Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för...
Läs mer »

22 januari 2023

Ny mall för säkerhetsskyddsanalys

Rättsområdet säkerhetsskydd har utökats med stöd för dokumentering av genomförd säkerhetsskyddsanalys av en verksamhet. Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd. Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska ge svar på: Vad ska skyddas?...
Läs mer »

12 januari 2023

Höjd LAS-ålder från årsskiftet

En mindre uppdatering har sedan årsskiftet trätt ikraft vad gäller arbetsrätten. Den 1 januari 2023 så höjdes nämligen den så kallade LAS-åldern från 68 år till 69 år. Även om anställda passerar 69-årsgränsen så fortsätter anställningen att löpa på...
Läs mer »

15 november 2022

Uppdaterat återförsäljaravtal

Den nya versionen av återförsäljaravtal finns nu tillgänglig i tjänsten. Inom kort kommer även ett nytt distributionsavtal att lanseras, då vi har gjort en större omarbetning av den tidigare mallen och för att istället skapa två separata varianter för...
Läs mer »

13 oktober 2022

Uppdaterat IT-driftavtal

Tillsammans med Wikström & Partners gör vi en översyn och vidareutveckling av IT-avtalen i tjänsten. Först ut är avtalet för IT-drift, som nu finns i en ny uppdaterad och utökad version. Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs-...
Läs mer »

29 september 2022

Nyhetsbrev september 2022

Den 1 oktober träder nya regler i LAS i kraft som bland annat medför att anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Läs mer om detta samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter i tjänsten nedan. Vi är även glada att berätta...
Läs mer »

28 september 2022

Arbetsrättsliga uppdateringar per 1 oktober

Den 29 juni trädde ett antal ändringar i LAS med anledning av det nya arbetsvillkorsdirektivet i kraft. Samtliga anställningsavtal i VQ Legal uppdaterades därför i enlighet med detta med bland annat en bilaga till avtalen för att informera kring...
Läs mer »

27 september 2022

Anna-Lena Isaksson förstärker expertgruppen

Vi är glada och stolta att kunna berätta att VQ Legals expertgrupp som ansvarar för innehållet inom M&A och kommersiell avtalsrätt förstärks med ytterligare en framstående jurist! Varmt välkommen säger vi till Anna-Lena Isaksson, som är delägare och grundare...
Läs mer »

19 september 2022

Konvertibelemissioner nu utökade med möjlighet till kvittning och apport

Dokumentpaketen för emission av konvertibler har utökats med möjligheten att genomföra dessa även genom en kvittnings- eller apport-emission. (Tidigare kunde de endast göras genom antingen en riktad kontantemission eller en emission med företrädesrätt för aktieägarna.) Konvertibel-paketen har även utvecklats...
Läs mer »

16 september 2022

Uppdatering av återförsäljaravtal

Expertgruppen som ansvarar för innehållet i M&A och kommersiell avtalsrätt arbetar för närvarande med en större omarbetning av mallen för återförsäljaravtal i tjänsten, dels för att anpassa det till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal och dels för att...
Läs mer »