Nyheter

28 november 2014

Ny mall för aktieägartillskott i VQ Legal

Avtalsrätten har nu utökats med en mall för aktieägartillskott i olika varianter – för villkorat eller ovillkorat tillskott och för olika sätt att tillskjuta tillskottet – kapitaltillskott genom pengar, omvandling (kvittning) av fordran eller tillskjutande av apportegendom.
Läs mer »

26 november 2014

Lär dig skriva avtal med kontraktssimulator

I samarbete med Christina Ramberg och Elizabet Wenzlaff från VQ Legals expertgrupp erbjuder vi kurser i avtalsskrivning som är baserade på VQ Legals mallar om återförsäljaravtal. Med hjälp av en kontraktssimulator visas hur valet av kontraktsklausuler påverkar utgången av...
Läs mer »

10 augusti 2014

Ny mall för inkråmsöverlåtelseavtal

Avtalsrätten har utökats med ett omfattande rörelseöverlåtelseavtal som tar sikte på en mellanstor rörelseöverlåtelse (överlåtelse av inkråm) där endast tillgångar, inte skulder, överlåts.
Läs mer »

29 april 2014

Nya arbetsrättsliga mallar för upphörande av anställning

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Senaste tillskottet är ytterligare mallar inom arbetsrätten för upphörande av tidsbegränsad anställning, avslutande av provanställning eller avbrytande av provanställning i förtid, samt upphörande av anställning då den anställde...
Läs mer »