Nyheter

10 augusti 2014

Ny mall för inkråmsöverlåtelseavtal

Avtalsrätten har utökats med ett omfattande rörelseöverlåtelseavtal som tar sikte på en mellanstor rörelseöverlåtelse (överlåtelse av inkråm) där endast tillgångar, inte skulder, överlåts.
Läs mer »

29 april 2014

Nya arbetsrättsliga mallar för upphörande av anställning

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Senaste tillskottet är ytterligare mallar inom arbetsrätten för upphörande av tidsbegränsad anställning, avslutande av provanställning eller avbrytande av provanställning i förtid, samt upphörande av anställning då den anställde...
Läs mer »

20 september 2012

VQ Legal utökas med mallar för kontrollbalansräkning

Malltjänsten VQ Legal har nu utökats med nya dokumentpaket för att upprätta en kontrollbalansräkning när det föreligger risk för att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet med efterföljande första och andra kontrollstämma.
Läs mer »

24 juni 2012

Industrirapport Bransch i förändring – Realtid, 24 juni 2012

Ett nytt nummer av det finansiella magasinet Industrirapport finns nu ute med temat ”Bransch i förändring”. Magasinet innehåller bl. a. ett reportage om Helena Hallgarn och Ann Björk, som intervjuas om sin nya verksamhet i knowledge management-företaget Virtual Intelligence...
Läs mer »