Nyheter

14 september 2017

Uppgift om räkenskapsår vid vinstutdelning på extra stämma

Ärendepaketet för vinstutdelning på extra bolagsstämma har kompletterats med uppgift om vilket räkenskapsår som vinstutdelningen grundar sig på. Det finns inget krav i aktiebolagslagen eller aktiebolagsförordningen om att detta ska anges uttryckligen i anmälan, men flertalet handläggare på Bolagsverket har...
Läs mer »

27 augusti 2017

Ny sökfunktion

En ny söklösning har idag införts i VQ Legal. Med den nya söklösningen går det att söka direkt från startsidan efter ett dokumentpaket eller en viss mall utan att behöva välja något rättsområde först.
Läs mer »

16 augusti 2017

Nyhetsbrev augusti 2017

Årets tredje nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya regler om registrering av verklig huvudman, specialerbjudande avseende VQ Forum den 19 oktober, information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten samt en kommande söklösning.
Läs mer »

31 juli 2017

Utökad immaterialrätt

Immaterialrätten i VQ Legal har uppdaterats och utökats med fler dokumentpaket, fler varianter och kompletterande instruktioner m.m.
Läs mer »

24 juli 2017

Ny mall för rösträttsfullmakt

Bolagsrätten har utökats med en mall för fullmakt att företräda aktier på bolagsstämma med varianter för enbart en viss specifik bolagsstämma eller alla bolagsstämmor under ett år. Mallen finns både i svensk variant och i en dubbelspråkig variant med...
Läs mer »

22 juni 2017

Uppdateringar i PUL-dokumenten

Inom PUL-delen har uppdateringar gjorts för att anpassa dokumenten med hänsyn till att den nya dataskyddsförordning ska tillämpas från maj 2018.
Läs mer »

31 maj 2017

Vinstutdelning på extrastämma

Från och med i år behöver man inte längre skicka in stämmoprotokoll vid anmälan om vinstutdelning efter en extra bolagsstämma. Istället ska en företrädare skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.
Läs mer »

22 maj 2017

Uppdaterade IT-avtal

De IT-rättsliga avtalsmallarna har uppdaterats med anpassning till avtalspraxis när det gäller bland annat rätten till data, personuppgiftsregleringar och säkerhetsföreskrifter.
Läs mer »

5 mars 2017

Ny design

Under helgen har vi moderniserat layouten på VQ Legal samt lagt grunden för att framöver kunna införa en söklösning, vilket börjar bli behövligt nu när innehållet i tjänsten har vuxit så mycket. De ändringar som har gjorts är främst dessa:
Läs mer »