Nyheter

15 september 2016

Ny mall för leveransvillkor

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för allmänna leveransvillkor. Villkoren är främst avsedda för off-the shelf-produkter utan montage.
Läs mer »

22 juni 2016

Nya engelska PUL-mallar

Det nyligen lanserande rättsområdet ”Personuppgifter och annan informationshantering” har nu utökats ytterligare med mallar på engelska.
Läs mer »

12 maj 2016

Frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen

VQ Legals experter inom IT-rätt och PUL, Christina Wikström och Jens Forzelius, höll igår ett mycket uppskattat frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018. På seminariet redogjorde de för vad den nya dataskyddsförordningen...
Läs mer »

23 mars 2016

Ny mall för Adherence Agreement

Avtalsrätten har utökats med en mall för anslutningsavtal på engelska, dvs avtal för tillkommande aktieägare som ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. 
Läs mer »

1 februari 2016

Arbetsrättsliga uppdateringar

I samband med årsskiftet har Elmzell Advokatbyrå gjort en uppdatering av de arbetsrättsliga mallarna, med bl.a. en omarbetad konkurrensklausul och en ny klausul om återlämnande av egendom i anställningsavtalen, kompletterande instruktionstexter m.m.
Läs mer »

2 december 2015

Specialbyggd arbetsrättslig tjänst för Sveriges HR Förening

Verktyget VQ Legal kan specialanpassas på en mängd olika sätt och integreras med intranät och andra system. Det kan även användas för att skapa helt specialbyggda lösningar. Ett sådant exempel är den kvalificerade arbetsrättsliga tjänst som har utvecklats av VQ...
Läs mer »