Nyheter

24 januari 2018

Uppdaterade options- och konvertibelvillkor

Två mindre uppdateringar har gjorts av villkoren för teckningsoptioner och konvertibler: (i) tillägget att meddelande även kan ske via e-post och (ii) möjligheten för styrelsen att ändra villkoren om Euroclear skulle ha synpunkter på dessa.
Läs mer »

Immaterialrättsliga licensavtal på engelska

Immaterialrätten i VQ Legal har utökats med engelska varianter av licensavtal för varumärke, design och patent (avseende såväl produktpatent som metodpatent). Inom kort kommer även engelska varianter av intrångsbrev.
Läs mer »

14 januari 2018

Tillägg av (ordförande) i alla styrelseprotokoll

På önskemål från er användare har vi lagt till den kompletterande informationen ”(ordförande)” efter namnet på styrelsemötets ordförande vid alla underskrifter i styrelseprotokoll. Tidigare hade vi det tillägget endast i protokoll per capsulam, då det underlättade registreringen vid Bolagsverket,...
Läs mer »

12 januari 2018

Uppdateringar i bolagsordningsmallen

Mallen för bolagsordning i samtliga ärendepaket i VQ Legal har uppdaterats med tillägget ”i förekommande fall” vid punkten om val av en eller två justeringspersoner, då justeringsperson inte alltid behöver utses på bolagsstämma om samtliga aktier företräds av en person...
Läs mer »

15 december 2017

Nyhetsbrev december 2017

Årets fjärde nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar i tjänsten, artiklar om VQ Legal m.m. samt en önskan om en riktigt god jul till er alla.
Läs mer »

14 september 2017

Uppgift om räkenskapsår vid vinstutdelning på extra stämma

Ärendepaketet för vinstutdelning på extra bolagsstämma har kompletterats med uppgift om vilket räkenskapsår som vinstutdelningen grundar sig på. Det finns inget krav i aktiebolagslagen eller aktiebolagsförordningen om att detta ska anges uttryckligen i anmälan, men flertalet handläggare på Bolagsverket har...
Läs mer »

27 augusti 2017

Ny sökfunktion

En ny söklösning har idag införts i VQ Legal. Med den nya söklösningen går det att söka direkt från startsidan efter ett dokumentpaket eller en viss mall utan att behöva välja något rättsområde först.
Läs mer »

16 augusti 2017

Nyhetsbrev augusti 2017

Årets tredje nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya regler om registrering av verklig huvudman, specialerbjudande avseende VQ Forum den 19 oktober, information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten samt en kommande söklösning.
Läs mer »

31 juli 2017

Utökad immaterialrätt

Immaterialrätten i VQ Legal har uppdaterats och utökats med fler dokumentpaket, fler varianter och kompletterande instruktioner m.m.
Läs mer »

24 juli 2017

Ny mall för rösträttsfullmakt

Bolagsrätten har utökats med en mall för fullmakt att företräda aktier på bolagsstämma med varianter för enbart en viss specifik bolagsstämma eller alla bolagsstämmor under ett år. Mallen finns både i svensk variant och i en dubbelspråkig variant med...
Läs mer »

22 juni 2017

Uppdateringar i PUL-dokumenten

Inom PUL-delen har uppdateringar gjorts för att anpassa dokumenten med hänsyn till att den nya dataskyddsförordning ska tillämpas från maj 2018.
Läs mer »

31 maj 2017

Vinstutdelning på extrastämma

Från och med i år behöver man inte längre skicka in stämmoprotokoll vid anmälan om vinstutdelning efter en extra bolagsstämma. Istället ska en företrädare skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.
Läs mer »

22 maj 2017

Uppdaterade IT-avtal

De IT-rättsliga avtalsmallarna har uppdaterats med anpassning till avtalspraxis när det gäller bland annat rätten till data, personuppgiftsregleringar och säkerhetsföreskrifter.
Läs mer »