Nyheter

13 mars 2019

Anmälan av personuppgiftsincident

Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare. Notera att anmälan till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ska ske omedelbart –...
Läs mer »

16 februari 2019

Nytt konsultavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående allmänt konsultavtal. Mallen innehåller alternativ för om det ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om konsulten ska ha resultatansvar, samordningsansvar och vara ansvarig för hantering av personuppgifter inom ramen för uppdraget....
Läs mer »

31 januari 2019

Underhållsarbete den 1-2 februari

På natten mellan fredag och lördag den 1-2 februari kommer vi att genomföra ett underhållsarbete och en uppgradering av tjänstens servrar. Det innebär att VQ Legal inte kommer vara tillgänglig ett par timmar runt midnatt den 1 februari. Vi...
Läs mer »

25 januari 2019

Nyhetsbrev januari 2019

Årets första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om gjorda och kommande uppdateringar i tjänsten, underhållsarbete den 1 februari samt en inbjudan till 10-årsjubilerande VQ Forum som också blir vårt sista och någonting alldeles extra! Så se till att boka in den 17...
Läs mer »

28 december 2018

Ordet firma ändrat till företagsnamn

Den 1 januari 2019 träder den nya lagen om företagsnamn i kraft. Den ersätter firmalagen och innebär att ordet firma ändras till företagsnamn samt att ordet bifirma ändras till särskilt företagsnamn. (Firmateckning, firmatecknare och firman tecknas av berörs däremot...
Läs mer »

11 december 2018

Nyhetsbrev december 2018

Årets sista nyhetsbrev från VQ Legal är här med bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda och kommande uppdateringar i tjänsten, artiklar om VQ Legal som en del av den pågående utvecklingen i juristbranschen m.m. samt en önskan om en riktigt...
Läs mer »

9 december 2018

Två nya dokumentpaket för företrädarförändringar

Det tidigare ärendepaketet ”Företrädarförändring” har delats upp i två nya ärendepaket för att uppnå en ännu högra grad av effektivitet och färdiganpassning av dokument och frågeformulär – ”Företrädarförändring inkl styrelseändring” respektive ”Företrädarförändring utan styrelseändring”. Det innebär att man vid förändringar av...
Läs mer »

15 november 2018

Utökat paket för aktieteckning pga optioner

Mallpaket för aktieteckning på grund av teckningsoptioner har utökats med dokument för teckningslista samt handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen. Teckningslistan och de bifogade handlingarna till denna behövs inte för registreringen och ska inte skickas med anmälan till...
Läs mer »

24 juli 2018

Uppdaterade samtyckesförbehåll

Bolagsverket har ändrat sin praxis avseende kombinerade förbehåll i bolagsordningar. Vi har därför justerat skrivningen i samtyckesklausulen något i det fall den kombineras med en förköpsklausul, så att den inledande meningen numera även hänvisar till prövning enligt försköpsförbehållet enligt...
Läs mer »

29 juni 2018

Uppdaterade IT-avtal

Samtliga IT-avtal i VQ Legal (såväl de svenska som de engelska) har uppdaterats med ett anpassat personuppgiftsbiträdesavtal som bilaga och med uppdaterade regleringar enligt dataskyddsförordningen, framförallt vad gäller anlitande av underleverantör samt uppdatering av personuppgiftsregleringen. Dessutom har ansvarsbegränsningen ökats...
Läs mer »

19 juni 2018

Ändrad skrivning om ansvarsfrihet i årsstämmoprotokollen

Beslutspunkten om ansvarsfrihet för styrelsen i årsstämmoprotokollen i samtliga bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal har justerats något från att ”styrelsen” beviljades ansvarsfrihet till att ”styrelsens ledamöter” beviljades ansvarsfrihet. Detta på grund av att beslutet ska avse de individuella ledamöternas...
Läs mer »

25 maj 2018

Nyhetsbrev maj 2018

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. information om våra nya GDPR-mallar samt vår uppdaterade integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter, information om andra uppdateringar i tjänsten, om att vårt AI-projekt TrueAgreement har fått finansiering av Vinnova samt ett förmånligt kunderbjudande avseende VQ Forum...
Läs mer »

19 april 2018

Engelska dataskyddsmallar

Dataskydds-delen i VQ Legal har nu utökats med två engelska enligt den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja tillämpas i maj i år. De nya engelska mallarna består av ett personuppgiftsbiträdesavtal samt ett svar på begäran om registerutdrag. Inom kort...
Läs mer »