Nyheter

10 november 2016

Ändrade regler vid avregistrering av revisor

Reglerna avseende avregistrering av revisor har ändrats något. Numera måste beslutet att bolaget inte längre ska ha någon revisor ha registrerats innan räkenskapsåret har gått ut för att slippa kravet på revisionsberättelse till årsredovisningen. Tidigare räckte det att anmälan...
Läs mer »

19 oktober 2016

Intyg av VD vid fusion

Flera handläggare på Bolagsverket har den senaste tiden börjat kräva att när VD skriver under ett intyg vid fusion, så måste personen ifråga vid sin underskrift ange att undertecknandet görs i egenskap av VD.
Läs mer »

15 september 2016

Ny mall för leveransvillkor

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för allmänna leveransvillkor. Villkoren är främst avsedda för off-the shelf-produkter utan montage.
Läs mer »

22 juni 2016

Nya engelska PUL-mallar

Det nyligen lanserande rättsområdet ”Personuppgifter och annan informationshantering” har nu utökats ytterligare med mallar på engelska.
Läs mer »

12 maj 2016

Frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen

VQ Legals experter inom IT-rätt och PUL, Christina Wikström och Jens Forzelius, höll igår ett mycket uppskattat frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018. På seminariet redogjorde de för vad den nya dataskyddsförordningen...
Läs mer »

23 mars 2016

Ny mall för Adherence Agreement

Avtalsrätten har utökats med en mall för anslutningsavtal på engelska, dvs avtal för tillkommande aktieägare som ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. 
Läs mer »