Nyheter

5 mars 2017

Ny design

Under helgen har vi moderniserat layouten på VQ Legal samt lagt grunden för att framöver kunna införa en söklösning, vilket börjar bli behövligt nu när innehållet i tjänsten har vuxit så mycket. De ändringar som har gjorts är främst dessa:
Läs mer »

29 november 2016

Arbetsrättsliga uppdateringar

Anställningsavtalen har uppdaterats bl.a. avseende bestämmelserna om immaterialrätt, bonus, avgångsvederlag och pensionsförmåner, samt med utökade instruktionstexter m.m.
Läs mer »

10 november 2016

Ändrade regler vid avregistrering av revisor

Reglerna avseende avregistrering av revisor har ändrats något. Numera måste beslutet att bolaget inte längre ska ha någon revisor ha registrerats innan räkenskapsåret har gått ut för att slippa kravet på revisionsberättelse till årsredovisningen. Tidigare räckte det att anmälan...
Läs mer »

19 oktober 2016

Intyg av VD vid fusion

Flera handläggare på Bolagsverket har den senaste tiden börjat kräva att när VD skriver under ett intyg vid fusion, så måste personen ifråga vid sin underskrift ange att undertecknandet görs i egenskap av VD.
Läs mer »