Nyheter

1 februari 2016

Arbetsrättsliga uppdateringar

I samband med årsskiftet har Elmzell Advokatbyrå gjort en uppdatering av de arbetsrättsliga mallarna, med bl.a. en omarbetad konkurrensklausul och en ny klausul om återlämnande av egendom i anställningsavtalen, kompletterande instruktionstexter m.m.
Läs mer »

2 december 2015

Specialbyggd arbetsrättslig tjänst för Sveriges HR Förening

Verktyget VQ Legal kan specialanpassas på en mängd olika sätt och integreras med intranät och andra system. Det kan även användas för att skapa helt specialbyggda lösningar. Ett sådant exempel är den kvalificerade arbetsrättsliga tjänst som har utvecklats av VQ...
Läs mer »

12 november 2015

Bilägga teckningslistor till emissionsanmälan

Sedan den 1 augusti 2014 har kravet på att sända in teckningslistor vid emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ersatts med en försäkran om att teckning har skett i enlighet med emissionsbeslutet i anmälan till Bolagsverket. I bilageförteckningen till...
Läs mer »

2 oktober 2015

Ny mall för aktieägaravtal för flera parter

I våras lanserades en mall för aktieägaravtal för två jämbördiga parter. Nu har avtalsrätten utökats med ytterligare en mall för aktieägaravtal för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna. Mallen innehåller alternativ för om parterna är...
Läs mer »

Skäl för revisors förtida avgång

Vid avregistrering eller byte av revisor på extra stämma har Bolagsverket tidigare krävt att en redogörelse från den avgående revisorn och uppgift om skälet till att uppdraget upphört i förtid ska bifogas anmälan. Bolagsverket har nu ändrat praxis och...
Läs mer »

1 oktober 2015

Uppdaterad sekretessklausul

VQ Legals expertgrupp har gjort en översyn av standardklausulen för sekretess och uppdaterat denna i enlighet med principen att alla mallar ska ha ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att de ska vara affärsmässiga och enkla för klienten/uppdragsgivaren inom företaget...
Läs mer »

24 augusti 2015

Ny mall för IT-underhållsavtal

VQ Legals IT-rättsdel har utökats med en ny mall för IT-underhåll. Den nya avtalsmallen för IT-underhåll tänkt att användas vid preventivt underhåll då leverantören åtar sig att under avtalstiden löpande underhålla objektet genom att utföra olika handlingar som i...
Läs mer »

13 juli 2015

VQ Legals nya webbsida lanserad

Nu är den nya webbsidan för VQ Legal på plats, med ett nytt utseende och större fokus på innehållet och våra experter. Den nya webbsidan påverkar inte tjänsten i sig, utan förändringen avser endast den externa delen varifrån inloggning sker. Skulle...
Läs mer »