Nyheter

23 mars 2016

Ny mall för Adherence Agreement

Avtalsrätten har utökats med en mall för anslutningsavtal på engelska, dvs avtal för tillkommande aktieägare som ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. 
Läs mer »

1 februari 2016

Arbetsrättsliga uppdateringar

I samband med årsskiftet har Elmzell Advokatbyrå gjort en uppdatering av de arbetsrättsliga mallarna, med bl.a. en omarbetad konkurrensklausul och en ny klausul om återlämnande av egendom i anställningsavtalen, kompletterande instruktionstexter m.m.
Läs mer »

2 december 2015

Specialbyggd arbetsrättslig tjänst för Sveriges HR Förening

Verktyget VQ Legal kan specialanpassas på en mängd olika sätt och integreras med intranät och andra system. Det kan även användas för att skapa helt specialbyggda lösningar. Ett sådant exempel är den kvalificerade arbetsrättsliga tjänst som har utvecklats av VQ...
Läs mer »

12 november 2015

Bilägga teckningslistor till emissionsanmälan

Sedan den 1 augusti 2014 har kravet på att sända in teckningslistor vid emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ersatts med en försäkran om att teckning har skett i enlighet med emissionsbeslutet i anmälan till Bolagsverket. I bilageförteckningen till...
Läs mer »

2 oktober 2015

Ny mall för aktieägaravtal för flera parter

I våras lanserades en mall för aktieägaravtal för två jämbördiga parter. Nu har avtalsrätten utökats med ytterligare en mall för aktieägaravtal för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna. Mallen innehåller alternativ för om parterna är...
Läs mer »

Skäl för revisors förtida avgång

Vid avregistrering eller byte av revisor på extra stämma har Bolagsverket tidigare krävt att en redogörelse från den avgående revisorn och uppgift om skälet till att uppdraget upphört i förtid ska bifogas anmälan. Bolagsverket har nu ändrat praxis och...
Läs mer »