Nyheter

2 oktober 2015

Ny mall för aktieägaravtal för flera parter

I våras lanserades en mall för aktieägaravtal för två jämbördiga parter. Nu har avtalsrätten utökats med ytterligare en mall för aktieägaravtal för flera parter, där en av parterna innehar majoriteten av aktierna. Mallen innehåller alternativ för om parterna är...
Läs mer »

Skäl för revisors förtida avgång

Vid avregistrering eller byte av revisor på extra stämma har Bolagsverket tidigare krävt att en redogörelse från den avgående revisorn och uppgift om skälet till att uppdraget upphört i förtid ska bifogas anmälan. Bolagsverket har nu ändrat praxis och...
Läs mer »

1 oktober 2015

Uppdaterad sekretessklausul

VQ Legals expertgrupp har gjort en översyn av standardklausulen för sekretess och uppdaterat denna i enlighet med principen att alla mallar ska ha ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att de ska vara affärsmässiga och enkla för klienten/uppdragsgivaren inom företaget...
Läs mer »

24 augusti 2015

Ny mall för IT-underhållsavtal

VQ Legals IT-rättsdel har utökats med en ny mall för IT-underhåll. Den nya avtalsmallen för IT-underhåll tänkt att användas vid preventivt underhåll då leverantören åtar sig att under avtalstiden löpande underhålla objektet genom att utföra olika handlingar som i...
Läs mer »

13 juli 2015

VQ Legals nya webbsida lanserad

Nu är den nya webbsidan för VQ Legal på plats, med ett nytt utseende och större fokus på innehållet och våra experter. Den nya webbsidan påverkar inte tjänsten i sig, utan förändringen avser endast den externa delen varifrån inloggning sker. Skulle...
Läs mer »

Ändring av räkenskapsår

Om du ska ändra räkenskapsår, måste en ny bolagsordning antas. Du måste även ange önskad omläggningsperiod, dvs vad räkenskapsåret blir vid omläggningen.
Läs mer »

23 april 2015

Ny mall för aktieägaravtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för aktieägaravtal. Mallen avser ett tvåparts-förhållande med jämbördiga parter, där parterna äger hälften av aktierna vardera.
Läs mer »