Nyheter

1 oktober 2015

Uppdaterad sekretessklausul

VQ Legals expertgrupp har gjort en översyn av standardklausulen för sekretess och uppdaterat denna i enlighet med principen att alla mallar ska ha ett praktiskt fokus utifrån grundförutsättningen att de ska vara affärsmässiga och enkla för klienten/uppdragsgivaren inom företaget...
Läs mer »

24 augusti 2015

Ny mall för IT-underhållsavtal

VQ Legals IT-rättsdel har utökats med en ny mall för IT-underhåll. Den nya avtalsmallen för IT-underhåll tänkt att användas vid preventivt underhåll då leverantören åtar sig att under avtalstiden löpande underhålla objektet genom att utföra olika handlingar som i...
Läs mer »

13 juli 2015

VQ Legals nya webbsida lanserad

Nu är den nya webbsidan för VQ Legal på plats, med ett nytt utseende och större fokus på innehållet och våra experter. Den nya webbsidan påverkar inte tjänsten i sig, utan förändringen avser endast den externa delen varifrån inloggning sker. Skulle...
Läs mer »

Ändring av räkenskapsår

Om du ska ändra räkenskapsår, måste en ny bolagsordning antas. Du måste även ange önskad omläggningsperiod, dvs vad räkenskapsåret blir vid omläggningen.
Läs mer »

23 april 2015

Ny mall för aktieägaravtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för aktieägaravtal. Mallen avser ett tvåparts-förhållande med jämbördiga parter, där parterna äger hälften av aktierna vardera.
Läs mer »

30 januari 2015

Ny mall för Shareholders Contribution

Avtalsrätten har nu utökats med en engelsk mall för aktieägartillskott i olika varianter – för villkorat eller ovillkorat tillskott och för olika sätt att tillskjuta tillskottet – kapitaltillskott genom pengar, omvandling (kvittning) av fordran eller tillskjutande av apportegendom.
Läs mer »