Om oss

VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. VQ är en konsultbyrå med en helt ny nisch som riktar in sig på att bistå advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ har därför utvecklat tjänsten VQ Legal som ett led i att effektivisera det juridiska arbetet genom att strukturera och paketera om juridiken med hjälp av IT. Tjänsten är skapad utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet och ständigt uppdaterad och kvalitetssäkrad av några av Sveriges främsta experter.

Bolagsrätt Sundsvall

Bolagsrätt Sundsvall är experter på aktiebolagsrätt, firmarätt och frågor med anknytning till Bolagsverket. Bolagsrätt Sundsvall kan även anlitas för kvalificerad rådgivning, hjälp med granskning av upprättade dokument och biträde som ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket.

Foto Anders Larsson

Anders Larsson
anders.larsson@bolagsratt.se
Telefon: 060-16 81 51
Mobil: 070-211 76 74
www.bolagsratt.se

Foto Fredrik Loven

Fredrik Loven
fredrik.loven@bolagsratt.se
Telefon: 060-16 81 52
Mobil: 070-385 10 90

Elmzell Advokatbyrå

Elmzell Advokatbyrå är Sveriges största nischbyrå inom arbetsrätt. Elmzell erbjuder även expertis inom omorganisationer, kollektiv arbetsrätt, individuella anställningsavtal, konkurrensklausuler, företagshemligheter, uppsägningar, avsked, företagsöverlåtelser, arbetsmiljö, diskriminering, internationell arbetsrätt och processer.

Foto Jenny Hellberg

Jenny Hellberg
jenny.hellberg@elmzell.se
Telefon: 08-534 803 65
Mobil: 0709-94 76 78
www.elmzell.se

Foto Petter Wenehult

Petter Wenehult
petter.wenehult@elmzell.se
Telefon: 08-534 803 69
Mobil: 0706-90 03 46
www.elmzell.se

VQ Legals expertgrupp

Allt material i VQ Legal inom M&A och kommersiell avtalsrätt är upprättat av VQ Legals expertgrupp, som utifrån sin stora erfarenhet skapat affärsmässiga dokumentpaket med praktiskt fokus. Expertgruppen bestående av dessa mycket erfarna och välrenommerade jurister:

Foto Hanna Larsson

Hanna Larsson
Advokat och delägare Advokatfirman Sture Larsson, tidigare bl.a. Vinge, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Specialiserad inom process- och skiljemannarätt.

hl@advokatensturelarsson.se
Telefon: 0733-64 70 00
www.advokatensturelarsson.se

Foto Christina Ramberg

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Christina Ramberg har skapat ett ”restatement” av modern svensk avtalsrätt på www.avtalslagen2020.se.

christina.ramberg@christinaramberg.se
Telefon: 0722-00 65 00
www.christinaramberg.se

Ulf Sallnäs
Advokat Advokatfirman Sallnäs, tidigare bl.a. delägare Vinge och bolagsjurist Boliden och Trelleborg. Specialiserad inom företagsöverlåtelser, aktiebolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och kommersiell hyres- och fastighetsrätt.

ulf.sallnas@sallnaslaw.se
Telefon: 0733-172100
www.sallnaslaw.se

Foto Magnus Wittbom

Magnus Wittbom
Advokat, Magnus Wittbom Advokatbyrå, tidigare bl.a. KLA, Hannes Snellman samt bolagsjurist på Gambro, Sapa, ESAB.

magnus@wittbomlaw.se
Telefon: 0708-59 59 64
www.wittbomlaw.se

Foto Anna-Lena Isaksson

Anna-Lena Isaksson
Jurist och grundare, Insatt och Qnister, tidigare bl.a. Glimstedt, Baker & McKenzie och Vinge samt bolagsjurist och VP på Husqvarna, chefsjurist på TradeDoubler.

anna-lena.isaksson@insatt.com
Telefon: 0736-20 01 20
www.insatt.com

Foto Peter Riiga

Peter Riiga
Bolagsjurist, Insatt, tidigare bl.a. biträdande jurist på Cederquist och upphandlingsjurist för Husbyggnadsvaror HBV Förening.

peter.riiga@insatt.com
Telefon: 0736-20 01 29
www.insatt.com

Wikström & Partners Advokatbyrå

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och dataskydd. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Vi har bred affärsjuridisk kompetens och omfattande erfarenhet av att leda större affärsprojekt, kontraktsförhandlingar och outsourcingprojekt liksom att hantera frågor kring e-handel och IT-relaterade tvister. Vi biträder i internt juridiskt arbete såsom upprättande av avtalsmallar, upphandlingsarbete och i bolagsrättsliga frågor. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Foto Christina Wikström

Christina Wikström
christina@wikstrompartners.se
Telefon: 070-691 68 00
www.wikstrompartners.se

 

LawSec Sweden

LawSec Sweden AB är specialiserat på säkerhetsskyddsjuridik och erbjuder juridisk rådgivning och relaterade tjänster inom området säkerhetsskyddsjuridik.

Helene Bergquist Frederiksen
helene@lawsec.se
Telefon: 070-764 44 50
lawsec.se

TransLegal

TransLegal är Sveriges ledande översättare av juridiska dokument, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal erbjuder ett brett spektra av produkter och tjänster, från översättning av regler och föreskrifter för finansiella marknaden, prospekt för uppmärksammade börsnoteringar till internationella skiljedomshandlingar, kontrakt, domar och juridiska uttalanden. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com

Virtual Intelligence VQ

VQ är grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk, två av Skandinaviens mest erfarna jurister på digitaliserings- och affärsutvecklings-frågor för advokatbyråsektorn och med en unik kombination av kompetens av juridik, verksamhetsförståelse och IT-kunskaper.

Foto Helena Hallgarn

Helena Hallgarn
helena.hallgarn@vqab.se
Telefon: 0768-649 224
www.vqab.se

Foto Ann Björk

Ann Björk
ann.bjork@vqab.se
Telefon: 0768-649 225
www.vqab.se