VQ - Skijump

Om VQ Legal

VQ Legal är ett verktyg  – en avtalsrobot, eller digital biträdande jurist – som kombinerar genomarbetade mallar med juridisk intelligens. Tjänsten är byggd med utgångspunkt från det juridiska arbetssättet och syftar till att skapa väl avvägda och anpassade dokument för varje ärende.

Tjänsten VQ Legal underlättar och effektiviserar verkligen vårt arbete.

Mattias Bergman, Director, Legal Services, Deloitte AB

Genom att besvara ett antal juridiskt relevanta frågor om förutsättningarna för det aktuella ärendet skapas automatiskt alla dokument som behövs, med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten.

Allt på bara några få minuter.

Då de skapade dokumenten är vanliga Word-dokument kan du även enkelt bearbeta dem vidare. Med VQ Legal får du därmed ett modernt och kostnadseffektivt verktyg för juridiskt arbete.

Med VQ Legal som stöd kan vi fokusera på mer värdeskapande arbete för våra klienter.

Magnus Forssman, Partner, Wistrand

Uppdaterat och kvalitetssäkrat innehåll

VQ Legal är skapad av jurister utifrån förståelsen för och erfarenheter från det praktiska juridiska arbetet. Allt innehåll i VQ Legal är framtaget, kvalitetssäkrat och ständigt uppdaterat av några av Sveriges främsta experter inom respektive rättsområde.

Via VQ Legal får du därmed tillgång till en juridiskt intelligent tjänst med ständigt uppdaterat innehåll, men slipper det tids- och resurskrävande arbetet med att skapa och uppdatera egna mallar.

Anpassningsmöjligheter

Verktyget VQ Legal kan specialanpassas efter dina behov till att bli en helt integrerad del av det juridiska arbetet.

Du kan t.ex. få dokumenten helt anpassade efter byråns eller företagets egen layout. Dokumenten skapas då direkt i rätt formatmall med rätt typsnitt och utseende i övrigt. Därmed får du enkel tillgång till uppdaterade mallar som ser ut precis som dina egna dokument.

Det är också möjligt att integrera VQ Legal med ditt företags intranät med automatisk inloggning och anpassat utseende samt att komplettera med egna specialanpassade dokumentpaket byggda på samma effektiva sätt på plattformen.

Även plattformen i sig kan användas för att skapa helt anpassade speciallösningar.

Etablerad tjänst

VQ Legal är en väl etablerad och välrenommerad tjänst som idag används av en stor mängd advokatbyråer, revisionsbyråer, bolagsjuristavdelningar, juristavdelningar inom myndigheter och andra små och stora företag för att underlätta och effektivisera det juridiska arbetet.

Idag är t.ex. 9 av de 10 största advokatbyråerna kunder till VQ Legal.

Integritet och personuppgifter

Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss. Vi är angelägna om att dina personuppgifter skyddas varför vi uteslutande behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

 Läs mer här om vår integritetspolicy och hantering av personuppgifter